วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

ทำไมธุรกิจต้องมีแบรนด์?     แบรนด์สินค้าหรือตราสินค้า (Brand) เป็นสิ่งสำคัญที่ธุรกิจจำเป็นต้องมี เพื่อให้ลูกค้าสามารถจดจำสินค้าได้โดยง่าย สังเกตุกันไหมว่าร้านค้าร้านไหนมีชื่อร้านที่ชัดเจน น่าสนใจ เราสามารถบอกต่อกับคนอื่นๆได้ง่ายเพราะเราจดจำชื่อของร้านนั้นไปแล้ว อย่างไรก็ตามตราสินค้าหรือแบรด์ไม่ได้มีแค่ชื่อร้านหรือสิ่งที่แสดงออกเชิงสัญลักษณ์เท่านั้น ยังมีองค์ประกอบอื่นที่ส่งผลต่อภาพลักษณ์ธุรกิจด้วย เช่น การบริการที่ดี ความน่าเชื่อถือ คุณภาพของสินค้าหรือบริการนั้นๆ ฯลฯซึ่งประโยชน์หลายประการของตราสินค้าจะมีดังนี้


   1. ช่วยเร่งการตัดสินใจ จะเป็นประโยชน์เมื่อลูกค้าจดจำตราสินค้าได้แล้วและเชื่อมั่นในคุณภาพ เมื่อลูกค้าต้องการซื้อหรือใช้บริการจะมีความลังเลน้อยลงและตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น ทำให้ประหยัดเวลาในการแนะนำสินค้าหรือบริการเพราะผู้บริโภคมีข้อมูลอยู่แล้ว

   2. สามารถแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ง่ายขึ้น เนื่องจากลูกค้ารับรู้ถึงคุณภาพของตราสินค้าแล้ว เมื่อมีผลิตภัณฑ์ใหม่ของธุรกิจ ผู้บริโภคจะกล้าที่จะทดลองสิ่งใหม่ๆ

   3. สามารถบอกต่อได้ง่าย เมื่อธุรกิจมีแบรนด์ที่ชัดเจนและเป็นที่จดจำ การบอกต่อจึงเป็นเรื่องง่าย ซึ่งในปัจจุบันมีสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หลายอย่างที่เป็นที่นิยมและสะดวกในการสื่อสาร ดังนั้นการตั้งชื่อ รูปลักษณ์ โลโก้ จะช่วยอำนวยประโยชน์ในการบอกต่อ

  4. ยอดขายเพิ่มขึ้น เป็นผลที่เกิดจากตัดสินใจที่เร็วขึ้น และการรับรู้จากสื่อต่างๆที่ทำให้ธุรกิจเป็นที่รู้จัก เมื่อมีคนรู้จักมากก็จะมีคนซื้อหรือใช้บริการมากขึ้นไปด้วยเช่นกัน

  5. แสดงความเป็นเจ้าของ สินค้าหรือบริการใหม่ๆที่เกิดขึ้น ตราสินค้าจะแสดงความเป็นเจ้าของในสินค้าหรือบริการซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อถือมากขึ้นเมื่อมีตราสินค้าที่ชัดเจน เช่น บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งมีหลายยี่ห้อมาก แต่ส่วนใหญ่เรียกว่ามาม่าเพราะเป็นชื่อที่จดจำได้ง่ายและเป็นนวัตกรรมใหม่ในยุคก่อน ทำให้ผู้บริโภคเรียกติดปากมาจนถึงปัจจุบัน

  แม้แบรนด์สินค้าจะมีประโยชน์หลายประการแต่ก็เป็นเหมือนดาบสองคม หากมีการบริหารจัดการตราสินค้าไม่ดี ผู้บริโภคก็จะสามารถจดจำตราสินค้าของเราในทางลบ ดังนั้นประโยชน์ต่างๆข้างต้นจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากมีการจัดการตราสินค้าที่ไร้ประสิทธิภาพ หากตราสินค้าเป็นที่จดจำก็จะสามารถสร้างความภักดีต่อผลิตภัณฑ์ในระยะยาวได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น