วันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

พรีเซนต์อย่างยอดเยี่ยมด้วยเทคนิคเพียง 7 ข้อ


   การพรีเซนต์หรือการนำเสนอ(Presentation)จะต้องมีการเตรียมพร้อมและต้องอาศัยเวลาในการฝึกซ้อมก่อนที่จะนำเสนอจริงเพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หากมีการเตรียมพร้อมในเรื่องที่จะนำเสนอมาอย่างดีจะทำให้ผู้นำเสนอดูมีความเป็นมืออาชีพและน่าเชื่อถือมากขึ้นจะส่งผลให้ประสบผลสำเร็จในการนำเสนอ

7 เทคนิคที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในการพรีเซนต์

1. เรียบเรียงคำพูดและฝึกซ้อมหลายๆรอบ 
เมื่อรวบรวมข้อมูลในการนำเสนอแล้วควรฝึกซ้อมในเรื่องการพูดให้ฟังดูเป็นธรรมชาติ โดยเริ่มตั้งแต่การเปิดตัว การเข้าเนื้อหา การสรุป การตอบคำถามและการจบการนำเสนอ อาจจะใช้วิธีเขียนสคริปท์ขึ้นมาแล้วท่องบทพูดจนคล่องจะทำให้ความประหม่าลดน้อยลง
2. สื่อสารกับผู้ฟังเป็นระยะ
การสื่อสารกับผู้ฟังควรต้องศึกษากลุ่มผู้ฟังก่อนในเรื่องของ อายุ อาชีพ การศึกษา เพื่อให้การพูดเกิดผลลัพธ์ที่ดี ผู้นำเสนอควรมีการสื่อสารกับผู้ฟังด้วย เช่น อาจมีการให้มีการร่วมกิจกรรมเล็กๆน้อยๆ การแทรกเรื่องขำขัน เพื่อไม่ให้การนำเสนอฟังดูน่าเบื่อจนเกินไป
3. แต่งกายและวางบุคลิกให้ดูน่าเชื่อถือ 
การแต่งกายและการวางบุคลิกและท่าทางที่ดีจะทำให้ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ ผู้นำเสนอการแต่งตัวให้ดูดีและถูกกาละเทศะถือเป็นการให้เกียรติผู้ฟังอย่างหนึ่ง และการวางบุคลิกที่เหมาะสมเมื่อขึ้นนำเสนอคือ ไม่วอกแวก กวาดสายตาไปทั่วทุกมุมห้อง รวมถึงท่าทางที่แสดงออกแบบอวัจนภาษาด้วย
4. อย่าอ่านให้ฟัง
มีหลายคนที่เป็นผู้นำเสนออ่านสไลด์ให้แก่ผู้พูดฟัง นั่นเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความไม่มืออาชีพ ผู้ชมสามารถอ่านสไลด์ตามที่ตาเห็นได้อยู่แล้วดังนั้นผู้พูดควรแตกประเด็นจากข้อความที่ขึ้นแสดงให้เข้าใจง่ายและกระชับที่สุด
5. ควบคุมน้ำเสียงและระดับเสียง
 นำเสียงของผู้พูดสามารถแสดงถึงอารมณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดี ผู้นำเสนอควรให้ความสำคัญกับน้ำเสียงและความสัมพันธ์กับข้อมูล เช่น ตื่นเต้นควรมีเสียงดังขึ้น หากเป็นเรื่องเศร้าควรใช้น้ำเสียงที่เบา เป็นต้น
6. เตรียมคำตอบที่ดีสำหรับคำถาม 
เมื่อถึงเวลาของการตั้งคำถาม แน่นอนว่าจะต้องมีการตั้งคำถามหลายๆคำถามจากผู้ฟัง ในเบื้องต้นผู้นำเสนอควรตั้งคำถามที่คิดว่าจะมีผู้ถามและเตรียมคำตอบเอาไว้ให้พร้อมเพื่อให้การนำเสนอสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
7. ปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ผิดพลาด ก่อนการนำเสนอควรมีการบันทึกภาพและเสียงเอาไว้เพื่อนำมาตรวจสอบดูว่ามีสิ่งใดที่ควรปรับปรุงแก้ไข เมื่อรู้ถึงข้อผิดพลาดของตัวเองก็ควรหาวิธีแก้ปัญหาเพื่อที่จะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวในการนำเสนอในครั้งหน้า

  การนำเสนอที่ดีจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีตามมาด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นยอดขาย ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ภาพลักษณ์ขององค์กร ฯลฯ ดังนั้นผู้พูดควรมีการเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อคว้าโอกาสที่ดีเหล่านี้เอาไว้

2 ความคิดเห็น:

  1. บทความในblog เป็นบทความที่ดีมาก ๆ สามารถนำไปประยุทธ์ใช้กับการเรียน เเละการทำงานได้จริง อ่านเเล้วได้ความรู้ ขอบคุณนะค่ะ

    ตอบลบ
    คำตอบ
    1. ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมนะครับ ยินดีที่ได้แชร์ความรู้ครับ บทความส่วนใหญ่จะสรุปจากในหนังสือจากที่ต่างๆแล้วนำมาเรียบเรียงเพื่อให้อ่านง่าย ยังไงก็หวังว่าคงได้ประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับ :)

      ลบ