วันพฤหัสบดีที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

เลือกทำเลอย่างไรให้ขายดี?

    การขายสินค้าหรือบริการที่มีหน้าร้าน ธุรกิจควรให้ความสำคัญกับการเลือกทำเลที่ตั้งเป็นลำดับต้นๆ เพราะการเลือกทำเลที่ตั้งทีเหมาะสมจะส่งผลให้ดำเนินได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้เปรียบทางการแข่งขันในอนาคตด้วย
   ปัจจัยที่ทำให้สินค้าหรือบริการขายดีในแต่ละพื้นที่จะมีความแตกต่างกันซึ่งธุรกิจควรศึกษาก่อนจัดตั้งกิจการในแต่ละพื้นที่
1.   ใจกลางชุมชน (Regional Center) ใจกลางชุมชนเป็นแหล่งที่มีคนจำนวนมากอาศัยอยู่ การเลือกทำเลใจกลางชุมชนนั้นต้องคำนึงถึงหลายๆปัจจัย  โดยสามารถพิจารณาว่า กลุ่มลูกค้าว่ามีจำนวนมากหรือน้อยในพื้นที่ มีบ้านกี่ครัวเรือนในละแวกนั้น สินค้าที่ขายสัมพันธ์กับรายได้ของลูกค้าหรือไม่ ร้านค้าสามารถมองเห็นได้ง่ายหรือไม่ ควรเลือกที่ตั้งที่ติดถนนหลักที่ผู้คนจำเป็นต้องผ่านหรือมองเห็นได้ง่าย ไม่อยู่ในซอยลึกจนเกินไป หรือบางธุรกิจอาจสามารถเคลื่อนย้ายไปตามสถานที่ต่างๆในเขตชุมชนได้เช่น รถขายน้ำเต้าหู้ ร้านขายไก่ทอดที่เป็นแบบรถเข็น เป็นต้น อย่างไรก็ตามหากเป็นธุรกิจเคลื่อนที่ควรศึกษาให้ดีก่อนว่าพื้นที่ที่จะขายนั้นสามารถขายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่
2.   ใจกลางย่านธุรกิจ (Central Business District) ใจกลางย่านธุรกิจเป็นพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่จำนวนมากกว่าเขตชุมชนส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มคนที่ทำงานในออฟฟิศ ซึ่งการเลือกทำเลที่ตั้งจะต้องพิจารณาถึงพื้นที่ที่จะใช้ด้วย เนื่องจากพื้นที่ในเขตใจกลางย่านธุรกิจมีอัตราค่าเช่าสูงและอีกข้อที่สำคัญคือควรคำนึงถึงที่จอดรถด้วยเพราะใจกลางย่านธุรกิจจะจอดรถได้ไม่สะดวกมากนัก หรือธุรกิจอาจมีการเช่าออฟฟิศสำนักงานในพื้นที่นั้นจะช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ให้ธุรกิจได้อย่างดี
3.   แหล่งรวมร้านค้า (Power Center) เป็นสถานที่ที่มีคนมาซื้อและขายสินค้าชนิดเดียวกันเซึ่งแต่ละร้านก็จะมีการจำหน่ายสินค้าหรือมีการบริการที่แตกต่างกันไม่มากนัก เช่น ร้านที่รับจัดงานแต่งงาน จะสังเกตุเห็นว่าร้านค้าจะอยู่ติดๆกันหรือใกล้กันหลายร้าน สิ่งที่สามารถดึงดูดใจลูกค้าได้ก็คือ ความโดดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่งขัน เมื่อมีธุรกิจแบบเดียวกันในระยะใกล้เคียงกันก็จะมีการแข่งขันกันสูง ทำเลที่ค่อนข้างได้เปรียบคือ พื้นที่ด้านหน้าสุดหรือเป็นพื้นที่ที่ลูกค้าสามารถมองเห็นได้เป็นลำดับแรก จะทำให้ลูกค้าจดจำได้ง่ายกว่าตำแหน่งอื่นๆ
4.   ร้านค้าหลายรูปแบบ (Multi Channel Retailer) คือแหล่งรวมของร้านค้าหลายรูปแบบในสถานที่นั้นๆ สินค้าจะมีหลากหลายให้เลือกซื้อ เช่น ห้างสรรพสินค้าหรือตลาดนัดติดแอร์ หากพิจารณาถึงที่ตั้งที่ค่อนข้างได้เปรียบ คือ ส่วนของทางเข้า ทางออก ใกล้ทางขึ้นลงบันไดเลื่อนหรือลิฟท์ รวมถึงส่วนหัวมุมของพื้นที่ด้วย เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวง่ายต่อการจดจำและบอกต่อ

   แม้ว่าการเลือกทำเลที่ตั้งจะเป็นสิ่งสำคัญต่อธุรกิจ แต่ปัจจัยอื่นก็ไม่ควรมองข้ามเพราะการจะดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่นหรือไม่นั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับทำเลเพียงอย่างเดียว ยังรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์สินค้า พนักงานขายมีการแต่งตัวที่ดูดี มีความรู้ในสินค้าและบริการ มีความเต็มใจให้บริการ มีการตอบสนองที่รวดเร็ว การจัดบรรยากาศร้านให้เหมาะสมในด้าน แสง สี เสียง การจัดวางสินค้า การเลือกสินค้าที่จะจำหน่าย ฯลฯ ทุกองค์ประกอบล้วนมีประโยชน์ต่อธุรกิจขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากน้อยเพียงใด


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น